તમારી બીલાડીને દર્શનીય કરો.

Print

તમારી બીલાડી સાથે કેવી રીતે વાતો કરશો.?

Cats Cats
તમે જ્યારે તમારી બીલાડીને તેનુ નામ લઈને બોલાવો ત્યારે તેનો જવાબ આપતા શીખવાડો. શરૂ કરવા, તેણીની નજીક બેસીને તેને બોલાવો, જ્યારે તેણી આવે ત્યારે તેને સારૂ ખાવાનુ આપો. ધીમેધીમે દુર જાવ, જ્યા સુધી તેણી સારા અંતર સુધી ન આવે. આ કરો જ્યારે તેણીને સારી ભુખ લાગી હોય. પછી તેણીને તમારી સાથે "વાતો" કરવા શિખવાડો. આ કરવા માટે તેણીના માથા ઉપર ખોરાકની એક વાટકી રાખીને અથવા મેજબાની આપીને તેણીનુ નામ બોલવાનુ ચાલુ રાખો. તેણીના પગ ઉપર ઉભી રાખીને તેણીને સારી ચીજવસ્તુઓ મળવા નહી દયો. તેણીને "બોલવા" દયો. ડો.બ્રુસ ફોગલે કહે છે કે બીલાડીના મગજમાં (હોવેલ બુક હાઊસ). "આ એક ક્રુર અને અર્થહીન પ્રક્રિયા જેવુ કદાચ લાગે છે." પણ જો તમારી બીલાડી ક્યારે પણ ખોવાઈ ગઈ હોય અને તેને તમારા બોલાવવાનો જવાબ આપતા શીખવ્યુ હોય, તો તમે કાયમ આભારી રહેશો કે તેણીએ તેના મગજમાં રાખીને તે કેવી રીતે વાપરવુ તે શીખી છે."

તમારી બીલાડીને નવરાવો.
બીલાડીઓ પોતાને દર્શનિય કરી શકે છે અને એટલે કુતરાની જેમ ઘણીવાર ખોવાની જરૂર પડતી નથી. જો કે તમારી બીલાડીને સમયે સમયે નવડાવવી જોઇએ. ઉદાહરણ તરીકે, તમને કદાચ તમારી બીલાડીને fleaનુ સ્નાન આપવુ પડશે. લાંબા વાળવાળી બીલાડીઓએ તેમના વાળ ગુચાઈ ન જાય અને નિસ્તેજ ન થાય તેના માટે સામાયિકપણે તેમના વાળ ધોવાની જરૂર છે. એક બીલાડીને નવડાવવુ સરળ નથી. થોડી જાતીઓના અપવાદ સાથે મોટા ભાગની બીલાડીઓ પાણીને ધિક્કારે છે અને તેમને નાહવુ ગમતુ નથી. તમારા મિત્રની મદદ લ્યો, ખાસ કરીને જો તમે પહેલી વાર તમારી બીલાડીને નવડાવતા હોય. ગરમ પાણીમાં ધોવાના કપડાને ડુબાવો અને બીલાડીની આંખોની આજુબાજુના વિસ્તારને સાફ કરો. કેટલાક પાળેલા પ્રાણીઓને દર્શનિય કરવાવાળા બીલાડીની દરેક આંખમાં ખનિજ તેલના થોડાક ટીપા નાખવાની ભલામણ કરે છે, જે તેની આંખોને સાબુની સામે સુરક્ષિત કરે છે.

જો તમારા વાળ લાંબા હોય તો તેને ધોતા પહેલા સંપૂર્ણપણે બ્રશ કરો. ભરાયેલા વાળ અને ગુંચવણ તપાસો. ધીમેધીમે કોઇ પણ નાનકડા ભરાયેલા વાળ તમારી આંગળીથી જુદા કરો. જો બની શકે તો નાના ભરાયેલા વાળ વિભાજીત કરો, જ્યા સુધી તે જુદા પડી ન જાય. સાવચેત રહો કે ભરાયેલા વાળ ખેચવા નહી, આ પીડા આપે છે! મોટા ભરાયેલા વાળ વ્યાવસાયિક દર્શનિય બનાવવાળા પાસે જઈને કાપવા જોઇએ. એક સારી ગુણવત્તા ધરાવતી બીલાડીના શેમ્પુથી તમારી બીલાડીને નવડાવવાનુ પસંદ કરો. જો તમને લાગે કે તમારી બીલાડીને થોડા ચાંચડ છે, તો ચાંચડનુ શેમ્પુ વાપરો. જો તમારી બીલાડીને લાંબા વાળ હોય તો તમે બીલાડીનુ શેમ્પુ જે લેપથી ધોવા માટે વપરાતુ હોય તે વાપરો, જે તમારા વાળાને ગુંચવણથી બચાવવા મદદ કરશે. તમને ઘણા ટુવાલ, કપાસના પોતા, કાગળના ટુવાલ, એક રબ્બરની સાદડી નીચેના કુંડા માટે અને જો તમારી બીલાડીના વાળ લાંબા હોય તો વાળ સુકવવાના યંત્રની જરૂર પડશે.

એ નિશ્ચિત કરો કે તમારૂ ઘર ઓછામાં ઓછુ ૭૦ ડીગ્રી અથવા તેના કરતા વધારે ગરમ હોવુ જોઇએ. તમારી બીલાડીના કાનમાં કપાસનુ પુંમડુ ભરાવો કે જેનાથી કાનની નળીમાં પાણી ન જાય, જે ચેપ લગાડી શકે છે. કુંડામાં રબ્બરની સાદડી મુકો જેથી તમારી બીલાડી લપસી ન જાય. જો તમને લાગે કે તમારી બીલાડી કદાચ બટકુ ભરશે અથવા ઉઝરડો મારશે, તો ટુવાલની સાથે આજુબાજુમાં વાહકમાં નીચે રાખો. આ રીતે જો તમારી બીલાડી ભાગવા કોશિશ કરશે અથવા ગુસ્સે થઈ જશે, તો તેને વાહકમાં મુકો જ્યા સુધી તે શાંત ન થાય. પાણીના કુંડાને ગોઠવો અને તમારા કાંડા ઉપર તપાસો. નવશેકુ શ્રેષ્ઠ છે. હવે બીલાડીને કાળજીપુર્વક કુંડામાં મુકો. તમારો મિત્ર બીલાડીને પકડશે ત્યારે તેના શરીરને ભીનુ કરો. કેટલીક બીલાડીઓ ટોટીથી છાટવાથી ડરે છે, જો તમે ટોટીથી છાંટીને તમારી બીલાડીને નવરાવવાની યોજના બનાવતા હોય તો તે તમારી બીલાડી ઉપર છોડો, જેને લીધે તમારી બીલાડી આ અવાજની સાથે ભળી જશે. જો તમે ચાંચડનુ શેમ્પુ વાપરતા હોય, તો પહેલા તમારી બીલાડીની ગરદન ભીની કરો જેનાથી ચાંચડ તમારી બીલાડીના ચેહરા ઉપર જવા પ્રયત્ન નહી કરે. શેમ્પુની પાછળ આપેલા માર્ગદર્શકોનુ અનુસરણ કરો. સામાન્ય રીતે, ચાંચડનુ શેમ્પુ તમારી બીલાડીના શરીર ઉપર થોડી મિનિટો માટે રહે છે. જો તમારી બીલાડીને ચાંચડની ગંભીર સમસ્યા હોય, તો તમારી બીલાડીને અને ઘરને સારવાર આપવી પડશે.

તમારી બીલાડીને નવરાવ્યા પછી, એક કાગળના ટુવાલની સાથે તેની પુછડી અને પગને ડાઘો લગાડો કારણકે આ વિસ્તારો ઘણા પાણીને શોષણ કરવાનુ વલણ ધરાવે છે. પછી તમારી બીલાડીને કુંડામાંથી બહાર કાઢો અને એક ટુવાલથી વીટો. જો તમારી બીલાડીના વાળ ટુકા હોય અને ઘર ગરમ હોય તો તમારી બીલાડીના વાળને એની મેળાએ કોરા થવા દયો. લાંબાવાળાવાળી બીલાડીઓ જો કે વાળ સુકા કરવા માટે dryer નો (નીચા પર) ઉપયોગ કરવો પડશે કારણકે તેના વાળને સુકાતા વાર લાગે છે.તમારી બીલાડીના ચેહરા ઉપર ગરમી ન લાગે તેવી કાળજી રાખશો. બીલાડીના વાળ સુકા કરતા પહેલા dryerની ગરમી તમારા કાંડા ઉપર તપાસશો. લાંબા વાળવાળી બીલાડીઓના વાળ વિરૂધ દીશામાં બ્રશ કરો,જ્યા તેના વાળ પડ્યા છે, તેના માથા તરફ, વાળને ખંખેરો અને મરેલા વાળને દુર કરો.