આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Saturday, May 15th

Last update:04:36:36 AM GMT

વરિષ્ઠનુ આરોગ્ય

વરિષ્ઠનુ આરોગ્ય વરિષ્ઠનુ આરોગ્ય
Geriatricsએ દવાની શાખા છે, જે વરિષ્ઠ લોકોની દેખભાળ રાખવા માટે સમર્પિત કરી છે. તે એક વિશેષ ક્ષેત્ર છે, જેમાં વિશેષ ચિકિત્સકોનુ એક મંડળ વરિષ્ઠો માટે સ્વાસ્થયની દેખભાળ રાખવા માટે શોધ કરે છે. ઉમર વધવી તે એક પ્રાકૃતિક ક્રિયા છે, જે શરીરના અંગો અને કાર્યોને ધીમેધીમે ઘટાડે છે. તે પ્રમાણે બાળકો પણ મોટા થાય છે અને તેમના શરીરની ઉમ્ર વધતી જાય છે - જીવનના છેવટના સમયમાં વિશેષ રૂપથી ૬૦ થી ૭૫ વર્ષની વચમાં ઉમ્ર વધવાની પ્રક્રિયા તીવ્ર થાય છે. દરેક ઉમરના જુથના સામાજીક અને જીવવિજ્ઞાનને સબંધિત વિશેષતાઓના રૂપમાં પ્રત્યેક વ્યક્તિનુ શરીર જુદુ હોય છે. આ ત્રણ સમુદાયના સામાજીક અને જીવવિજ્ઞાનને સબંધિત વિશેષતાઓ એક બીજાથી એટલી જુદી હોય છે કે વર્ગીકરણ સાર્થક દેખાય છે, તે છતા તેને દુર્લક્ષ કરવામાં નથી આવતુ કે કેટલાક મનુષ્યો જે ૫૦ વર્ષની ઉમર પહેલા બુઢ્ઢા દેખાય છે.

વરિષ્ઠોમાં ઉંઘના વિકારો

Print PDF
શાં માટે ઉંઘ મુશ્કેલ હોય છે.?
ઉમર વધતા ત્યાં ઓછી ધીમી તરંગ, ગાઢ ઉંઘ આવે છે. તેથી વરિષ્ઠ વ્યક્તિઓ વાતાવરણમાં અવાજને લીધે જાગી જવાની શક્યતા વધારે હોય છે. સ્વાસ્થયની અનેક સમસ્યાઓ ઉંઘને મુશ્કેલ બનાવે છે.

દર્દ
સંધિવા સાથેના લોકોને ઉંઘ આવવાની મુશ્કેલી થાય છે અથવા જાગતા રહીને સાંધામાં દર્દને લીધે સુવે છે. એક ૧૯૯૬ gallupની મતદારની ગણતરીએ શોધ્યુ કે ૩૦% રાત્રે દર્દનો અનુભવ કરનાર પીડિતોને રાત્રે સંધિવાને લીધે દર્દ થાય છે. ૫૦ વર્ષની ઉમર કરતા વધારેનો આકડો ૬૦% જેટલો ઉંચો જાય છે. જો તમે સંધિવાથી પીડિત હોય તો દર્દની સારવાર કરવા તમારા ડોકટરને પુછો. તે જ મતદાનમાં પીઠનો દુખાવો, માથાનો દુખાવો, સ્નાયુઓનુ દર્દ, પગના ગોટલા ચડવા અને શરદીનુ દર્દ પણ જેઓને દર્દ થાય છે, તેઓના દાખલા પણ જણાયા છે.

હદયની બળતરા
રાતના સમયે હદયની બળતરા, છીક અને લાંબેથી ચાલતી ઉધરસ વારંવાર ઉઠી જવાની અને દિવસના સમય દરમ્યાન ઘેન ચડવુ અંકિત કરે છે. પથારીમાં માથુ ઉંચુ કરવુ કદાચ લક્ષણોને નરમ પાડે છે અથવા કદાચ દવાની જરૂર હોય શકે છે.

શ્વાસોશ્વાસની બિમારીઓ
દમનો રોગ, લાંબેથી ચાલતા આંતરડાના ફેફસાનો રોગ અને વિવિધ ચેતાસ્નાયુઓનો રોગ ઉઠાડવા માટે જવાબદાર છે, એક અભ્યાસમાં જોવા મળ્યુ છે કે ૭૪% દમના રોગીઓ ગમે અઠવાડિયામાં એક વાર જાગે છે.

રજોનિવૃતિ (કાળ)
ગરમ ઝબકારા અને રજોનિવૃતિને સબંધિત શ્વાસ લેવામાં ફેરફાર અવ્યવસ્થિત ઉંઘમાં દેખાય છે. એક અભ્યાસમાં ગરમ ઝબકારા સરેરાશ દર આઠ મિનિટે એક વાર arousalsની સાથે સંકળાયેલા હતા.

દવાનો ઉપચાર
તમારા ડૉકટરને અથવા ફાર્માસિસ્ટ્ને પુછો કે તમારી દવાઓ અનિંદ્રા અથવા સુસ્તીનુ કારણ છે અને જો દવા લેવાના સમય બદલવાથી તમારી સમસ્યાઓમાંથી બહાર આવવા મદદ કરશે.

રાસાયણિક ફેરફરો
hormone melatoninનુ ઉત્પાદન જે જાગરૂકતાને અને ઉંઘને પ્રભાવિત કરે છે, તે ઉમરની સાથે ઓછુ થાય છે, અને તે જ સમયે ઉંઘની વિકૃતી થવાની શક્યતા વધતી જાય છે.

વરિષ્ઠો માટે પોષણ

Print PDF
Fruits Fruits તે છતા, ઘણા બધા નિરોગી ખોરાકો લાંબા જીવનની બાયધરી નથી આપતા, પણ સક્રિય અને તંદુરસ્ત વરિષ્ઠો તેવી રીતે જીવવા માટે વિચિત્ર રીતે સમય વધારે છે, એ જાણીને કે તેમની ઉમરમાં થતા ફેરફારને લીધે તેમની પોષ્ટીક ખોરાકની જરૂરીયાત કેવી રીતે પુરી થાય છે, ખોરાકનો માર્ગદર્શક આલેખ આરોગ્ય અધિકારી ૨ વર્ષ કરતા વધારેની ઉમર બધા માટે તેમના પોષ્ટીક આહાર માટે કેવી રીતે દૃષ્ટીની રજુઆત કરે છે. પણ વરિષ્ઠ લોકોની ચોક્કસ જરૂરીયાતો એક માપ બધામાં બેસસે તેવા ખોરાકના માર્ગદર્શનનો આલેખ સંબોધિત કરતો નથી.

૭૦થી વધારેના આલેખો
સુધારેલા આલેખનુ મૂળ સાંકડુ છે, વરિષ્ઠોમાં ઓછી ઉર્જા લેવાનુ આ સાધારણ રીતે દર્શિત કરે છે. મોટા ભાગના લોકો જેમ બુઢ્ઢા થાય છે, તેમ ઓછી કેલેરી ખાય છે. દરેક દિવસ ૧૨૦૦ થી ૧૬૦૦ કેલેરી એક લાક્ષણિક ઉર્જા લ્યે છે. વરિષ્ઠ ગ્રાહકોએ દરેક કેલેરીનો હિસાબ રાખવો જોઇએ, એ જાણવા કે તેમની જરૂરીયાત પ્રમાણે પોષક તત્વો મળે છે. ૭૦થી વધારાનો આલેખ તેથી "પોષક ગાઠ" દરેક ખોરાકના વર્ગને outline કરે છે, એના સમગ્ર અનાજ અથવા સમૃદ્ધ પાવરોટી અને અનાજ ભાર આપે છે, વિવિધ રંગના ફળો અને શાકભાજી, ઓછી ચરબીવાળો ડેયરીનો ખોરાક અને દુર્બળ માંસ, મરઘી અને કઠોરની શિંગ. મુખ્ય તફાવત ૭૦થી વધારાના આલેખમાં પાણી અને પુરવણીનો સમાવેશ છે.

રેસા
તંદુરસ્ત ખોરાકમાં રેસાના સમગ્ર મહત્વને આલેખમાં પ્રકાશિત કરે છે. આ સલાહ વરિષ્ઠો માટે મહત્વની છે તે પુખ્તને પણ લાગુ પડે છે. રોજના પર્યાપ્ત ખોરાક માટે રેસા કબજીયાતને નિયંત્રિત કરે છે અને રેસા સમૃધ્ધ ખોરાક, અમુક પ્રકારના કર્કરોગ અને હદયના હુમલા આવવાનુ જોખમ ઓછુ કરે છે. ઉંચી જાતના રેસાના ખાસ કામોમાં સમાવેશ છે - આખા અનાજની પાવરોટી અને અનાજ, ફળો, શાકભાજી અને કઠોરની સિંગ.

પાણી
જ્યારે અનાજ ખોરાકનુ લંગર ૭૦થી વધારેના ખોરાકના માર્ગદર્શનનો આલેખ પાણીના મૂળ ઉપર બનેલ છે. પર્યાપ્ત પાણી સાથે ભળી જવુ એ વરિષ્ઠોની લાંબેથી ચાલતી સમસ્યા છે. તરસ લાગવાની ઓછી ઉત્તેજના એ વધતી ઉમર સાથે સામાન્ય છે અને અમુક દવાઓ શરીર માટે પ્રવાહીના સંતુલનને નિયમન કરવાની ક્ષમતા ઉપર અસર કરે છે. નિર્જલીકરણ પણ કબજીયાતના લક્ષણોને બગાડે છે. આ સમસ્યાને લડત આપવા આ વૈકલ્પિક આલેખ વરિષ્ઠોને ઓછામાં ઓછા દિવસમાં આઠ પ્યાલા પીવાની સલાહ આપે છે. તે છતા એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખો કે કૉફી, ચા અને મધાર્કના પીણા એ સંપુર્ણ પ્રવાહીના લેવાની ગણતરીમાં નથી કારણકે તે મૂત્રવર્ધક (દવા)નુ કામ કરે છે અને તેને લીધે તમે પાણી ગુમાવો છો.

ખોરાકની પુરવણીઓ
બંને કેલ્સિયમ અને વિટામિન ડી નુ શોષણ ઉમરની સાથે ઘટે છે અને તેની ઉલ્ટી અસર હાડકાના આરોગ્ય ઉપર કરે છે અને અસ્થિભંગનુ જોખમ વધારે છે. વિટામિન બી૧૨ની માત્રાને પોષણ કરવાની ક્ષમતા જે સામાન્ય મજ્જાતંતુના કાર્ય માટે જરૂરી છે તે ઉમરની સાથે ઓછી થાય છે અને તે ખોરાકમાં બીજુ મુખ્ય પોષક બનાવે છે. તમારા ખોરાકની ટેવને ધ્યાનમાં રાખીને, તમારે ખોરાકની પુરવણીઓ લેવાની જરૂર નથી, પણ આ એક મુદ્દો છે જે ૭૦ કરતા વધારે વયવાળા ગ્રાહકોએ આરોગ્યની સંભાળ રાખવાવાળાઓની સાથે ચર્ચા કરવી જોઇએ.

મુખ્ય સંદેશ
૭૦થી વધારાના આલેખ નોંધપાત્ર સ્વાસ્થયની સમસ્યાઓ સાથે તે ખાસ ખોરાકની જરૂરીયાતને નક્કી રીતે રચાયેલ નથી અને નહી કે તે સામાજીક-આર્થિક ઘટકોને ઉદેશ કરે જેવા કે - ઓછી આવક અને હલનચલન - જે ઘણા વરિષ્ઠોને તેમની પૌષ્ટીક જરૂરીયાતને મેળવવા માટે આકરી બનાવે છે. પણ બધા વરિષ્ઠોએ સંજોગો અનુલક્ષીને, હજી પણ આલેખનો મુખ્ય સંદેશ સાંભળવો જોઇએ. ૭૦ કરતા વધારે ઉમ્રવાળા લોકોની જરૂરીયાત નિશ્ચિત હોય છે અને તે જરૂરીયાતો સારી રીતે કેવી રીતે મેળવો છો, અને તમારી વધતી જતી ઉમરનો પ્રભાવશાળી રીતે સામનો કરવા કેવી રીતે તૈયાર થાવ છો.

વરિષ્ઠોના સ્વાસ્થય ઉપર વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો

Print PDF
તમારા ઘરમાં એક વરિષ્ઠ વ્યક્તિના આગમાન પછી પહેલો વિચાર તેની સુરક્ષાની યોજના કરવાનો છે. ઘણી બધી વૈદ્યકીય પરિસ્થિતીઓ પડી જવાનુ જોખમ વધારે છે. પડી જવાથી અસ્થિભંગ અને માથામાં ઇજા થાય છે, જે વરિષ્ઠ વ્યક્તિની સ્થિતી બગાડે છે. પડવાનુ જોખમ હદયનો હુમલો અથવા મજ્જાતંતુનો રોગ થવાનુ પરિણામ લાવે છે, કેટલીક દવાઓ ચક્કર આવવાનુ અથવા દૃષ્ટીની સમસ્યાઓ લાવે છે. ઘરમાં હલનચલન કરવા માટે બહુ મુશ્કેલ થાય છે.


વધતી ઉમર પર કાબુ રાખવા માટેની સલાહ

Print PDF
માતાપિતા બનવા માટે આ કેટલીક સલાહ કદાચ કામ સહેલુ બનાવે છે!
 1. તમારા બાળકને પ્રશ્નો પુછવા માટે આઝાદી આપો અને કોઇકવાર તમારી સાથે સહેમત ન થવા માટે મંજુરી આપો.
 2. વખાણ કરવા, જો બરોબર રીતે કરે તો તમારૂ બાળક સારો વ્યવહાર કરવાથી કીર્તી વધશે(તમારા બાળકને બગાડશે નહી, કામની પ્રશંસા કરો, બાળકની નહી.)
 3. આજ્ઞાપાલને કામને સારી રીતે બેસાડવુ જોઇએ, વધારે ન થવુ જોઇએ.
 4. બાળકો તમારૂ કહેવાથી શીખતા નથી પણ તમે શું કરો છો તે જોઇને વધારે શીખે છે.
 5. જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે પ્યાર અને સ્નેહ પ્રદર્શિત કરો. સારા આચરણ માટે ભુગતાનના રૂપમાં પ્રેમનો ઉપયોગ ન કરવો.
 6. તમારા બાળક તરફ વધારે પડતા સુરક્ષિત ન રહો, આપણે બધા ભુલો કરીને શીખીયે છીએ.
 7. બાળક તમને પરેશાન નહી કરે, પણ તમારુ દૃષ્ટિકોણ તેને પરેશાન કરે છે.
તમારા બાળકને "પોતાનુ" સૌથી સારૂ આપવાનુ કહો, નહી કે કરવા માટે "રહો" સર્વોત્તમની અપેક્ષા.

તમે કોઇને જાણતા હોય તેમનામાં નિમ્નલિખિત લક્ષણો ત્યા હાજર છે કે તેની ચકાસણી કરો
 • સુવામાં તકલીફ.
 • ભુખ નહી લાગવી/અનિયમિત સમયે ખોરાક ખાવો. કોઇ કામ નહી કરવુ.
 • હાજર નહી રહેવુ/ વ્યક્તિગત સ્વચ્છતા જાળવી રાખવી.
 • કુંટુંબના સભ્યો સાથે અને બીજા સાથે સારા સબંધ નહી રાખવા.
 • બીજા તરફ હાનિકારક અથવા અપમાનજનક, આક્રમક, આત્મહત્યા અથવા મનુષવધ વર્તણુક બતાવવી.
 • સમાજને વિચિત્ર/જેનો સ્વીકાર ન થઈ શકે તેવી વર્તણુક, જેવી કે સાર્વજનિક જગ્યામાં કપડા કાઢવા, કચરો ભેગો કરવો અથવા ઘરેથી ભાગી જવુ.
 • એક વ્યક્તિ જેને વારંવાર આચકી આવે (દિવસમાં સતત ત્રણથી વધારે વાર).
 • બાળકના જન્મ પછી અશાંત વર્તણુક.
 • દારૂ પીધા પછી એક વ્યક્તિની અસામાન્ય વર્તણુક.
તેને/તેણીને માનસિક સમસ્યા હોય. તેને એક માનસિક સ્વાસ્થયના વ્યવસાય કરનાર પાસે લઈ જાવ

એકલાપણા સાથે સમજોતા

Print PDF
એકલાપણુ સાધારણ પણે દિવસના અમુક સમયે અથવા ચોક્કસ દિવસોએ જેવા કે રજાના દિવસો, જન્મદિવસ અને વર્ષગાઠના દિવસો દરમ્યાન લાગે છે. બીજી વસ્તુઓ સાથે પ્રવૃત્ત રહો, જે તમારા એકલાપણાને અસરકારક રીતે દુર કરવામાં મદદ કરે છે.

૧) પ્રવૃત રહો
જો તમે એકલા હો તો તમે રોજ જે કામ નિયમિત રીતે ઉત્સાહ અને આશાવાદની સાથે કરતા હો તેમ કરો, ચાલવા જાવ, પત્રો લખો, લોકોને મળવા જાવ, કોઇક વસ્તુની મરમત કરો, એક શોખ કેળવો, જુદીજુદી વસ્તુઓને ભેગી કરનાર બનો. ઇન્ટરનેટના શોખીન બનો, જેમાંથી તમને ઘણી બધી જાણકારી મળશે. બધી વસ્તુઓમાં વ્યસ્થ રહો, જે તમારૂ ધ્યાન ખેંચતી હોય - એક સૌથી નાની વસ્તુ પણ - જે થોડા સમયમાં મહત્વની યોજના બની જશે. આનંદી લોકો હંમેશા વ્યસ્થ લોકો હોય છે. તમે તેવી નાની વસ્તુ સાથે વ્યસ્થ રહો. એકલાપણાને દુર રાખવા પ્રવૃતમય રહો.

૨) પોતાને સમાવિષ્ટ કરો
જો તમે એકલા હો તો સમુદાયમાં સામીલ થાવ. એક મંદિર અથવા ગમે તે જગ્યા, જ્યા તમે પુજા કરતા હોય, કદાચ તે સારી જગ્યા છે. ત્યા હંમેશા કાઇક કરવાનુ હશે. નિવૃત લોકો પોતાને હંમેશા અનિશ્ચિત પરિસ્થિતીમાં જુએ છે. કેટલાક ફક્ત ખુરશી ઉપર બેસીને આકાશ તરફ જુએ છે અથવા ટીવી જુએ છે. આ પ્રકારનો માનસિક દૃષ્ટિકોણ એક વ્યક્તિને બહુ એકલો કરી દયે છે. અને જો તે/તેણી આવી રીતે કરવાનુ ચાલુ રાખશે તો એ સમય આવશે જ્યારે એકલાપણુ તેનો સંપુર્ણ સમયનો વ્યવસાય બની જશે.

૩) બીજાને મદદ કરો
તમારા એકલાપણામાં, બીજાનુ એકલાપણુ શોધો અને તે મટાડવા પ્રયત્ન કરો જેનાથી તમે પોતે સારા થઈ જશો. એવા લોકોને મદદ કરો જેમણે પોતાના બુઢાપા માટે પૈસા ભેગા નથી કર્યા. ત્યા ઘણા લોકો છે જેમને મદદની જરૂર છે - તેમને શોધો અને તેમને મદદ કરો.

૪) વાસ્તવિકતાથી ભાગો નહી
તમે જો એકલા હો તો દિવસે સ્વપ્ના નહી જુઓ, વધારે સમય માટે સુવો નહી, અથવા વધારે સમય માટે ટીવી નહી જુઓ. ઘણા સમય માટે સુવુ તે તંત્રથી ભાગવુ છે. આપણે પોતાના કરેલા પાપથી, જવાબદારીથી, નિષ્ફળતાથી અને નિરાશાથી ભાગીએ છીએ. દારૂ ઉપર નહી જાવ તે પરિસ્થિતીને બગાડે છે.

૫) આનંદમાં રહેવાનુ પસંદ કરો
એકલાપણુ ઉદાસિનતા અને દુખનુ કારણ છે. દુખી પરિસ્થિતીની સામે સીધા લડો, ભલે આવી પરિસ્થિતી હોય તો પણ સુખી રહેવા પ્રયત્ન કરો. તમે પોતાને કહો કે દુખ વસ્તુઓને સુધારી નહી શકે, તે વસ્તુઓને બગાડે છે. એટલે આનંદમાં રહેવાનુ પસંદ કરો. તમારી સમસ્યાઓ વિષે બોલીને ઉદાસિનતાને લડત આપો. જો દારૂડીયા તેમના દારૂ પીવા ઉપર નિયંત્રણ લાવવા માટે એક સમુદાયને જોડાઈ શકે તો તમે સમુદાયને જોડાવ અને તમારી ઉદાસિનતા ઉપર નિયંત્રણ કરી શકો છો. લોકો સાથે, પરામર્શક સાથે વાતો કરો જેનાથી આશાવાદનો એક દૃષ્ટીકોણ મેળવશો.

૬) સારા વિચારોને ભેગા કરો
જો તમે એકલા હોય તો સારૂ સંગીત સાંભળો, પ્રેરણાત્મક વિચારો વાંચો, ટુચકા, કવિતા અને સાહિત્યના કામો વાચો. એક પુસ્તકાલયમાં જોડાવ, સારા પુસ્તકો વાંચો, બની શકે તો, જો તમને વાંચવામાં તકલીફ પડતી હોય તો બીજુ કોઇ તમારા માટે વાંચશે. તમે પુસ્તકોની દુકાનમાં જઈ શકો છો અને થોડા સમય માટે browse કરી શકો છો.

૭) એક સામાજીક સમુદાયને જોડાવ
આજે ત્યાં ઘણા બધા સમુદાયો છે. તમારા સમાજમાંથી ઘણા બધા સામાજીક સમુદાયમાંથી એકમાં તમે જોડાવ. વરિષ્ઠ નાગરિકોની બેઠકમાં નિયમિત રૂપે જાવ અને નવા લોકોને મળો. ત્યા ઘણા બધા વ્યક્તિઓએને તમે મળશો જે જુદાજુદા પ્રકારના સામાજીક સમારોહમાં સમાવિષ્ટ છે. જેમાં તમને રસ હોય તેવા એક અથવા વધારે સમુદાયને જોડાવ. તમારા ઘરની નજીકના એક બગીચામાં જાવ, જ્યા ઘણા બધા વરિષ્ઠો "ફરવા" આવે છે. હવે ઘણા શહેરોમાં હસવાના સમુદાયો છે.

૮) પુજા કરવાની જગ્યા ઉપર જાવ
તમે જો એકલા હોય તો આ જગ્યા ઘણા વરિષ્ઠોને આકર્ષે છે અને હવે આ સમય છે જ્યારે તમે ભગવાનને સમર્પિત કરી શકો છો. જીવનના બધા કર્તવ્યો અને ફરજો પુરી થઈ છે. આ સમય છે જ્યારે તમારા માટે તમે શાંતી અને નિર્મળતા માટે કામ કરો.

વિચાર કરો, લોકો માટે વિચાર કરો, આજુબાજુ વિચારો, જીવનની બધી રોમાંચક વસ્તુઓ માટે અને પોતાના માટે વધુ પડતુ વિચારવાથી દુર રહો, અને તમારી એકલાપણાની સમસ્યા ગુમ થઈ જશે.

Page 1 of 4

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  Next 
 •  End 
 • »

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us