આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Monday, May 17th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ જાતિય અને જાતિયતા કામવાસના વિષે ખોટી માન્યતાઓ.

કામવાસના વિષે ખોટી માન્યતાઓ.

Print PDF
દુનિયાના આ ભાગમાં કામવાસના એક ચર્ચાનો વિષય નથી. એવુ મનાય છે કે જાહેરપણે કામવાસના વિષે વાતો કરવી અશ્લીલ ગણાય છે. સમાજ કામવાસના અને કામુકતાને લગતી કેટલીક સાચી વાતોની ચર્ચાથી દુર રહે છે, જે કામવાસના વિષે ગેરસમજ વધારે છે.

ક્રમાંક ખોટી માન્યતા સાચી વાત
૧. સ્ત્રી કરતા પુરૂષોમાં કામવાસનાની ઈચ્છા પ્રબળ હોય છે. બંને લિંગમાં કામવાસનાની ઇચ્છા સરખી હોય છે.
૨. કામવાસનાના સંતોષ માટે પતિપત્નીને એક જ સમયે કામોત્તજના થવી જોઇએ. એ આવશ્યક નથી કે બંને ભાગીદારોને સંભોગ કરતી વખતે એક જ સમયે કામોત્તજના થવી જોઇએ.
૩. સ્ત્રીનુ લૈંગિક જીવન તેની રજોનિવૃતિની સાથે પુરૂ થઈ જાય છે. રજોનિવૃતિથી સ્ત્રીની પ્રજનનની જીંદગી પુરી થાય છે પણ તેણીની કામવાસના નહી.
૪. ભાવનાત્મક સ્વપ્નો ફક્ત પુરૂષો અનુભવે છે. રાતની કામોત્તેજના અથવા ભાવનાત્મક સ્વપ્નાઓ સ્ત્રીઓ પણ અનુભવે છે.
૫. ભાવનાત્મક સ્વપ્નો લૈંગિક વિકારો છે. રાતનો સ્ત્રાવ (ભાવનાત્મક સ્વપ્નો), લૈંગિક વિકારોનો સંકેત નથી. તે એક લૈંગિકતાની સામાન્ય પ્રક્રિયા છે.
૬. વારંવાર હસ્તમૈથુન કરવાથી શિશ્ન સંકોચાય છે. પુરૂષોએ છુટથી હસ્તમૈથુન કરવાથી તેનુ શિશ્ન સંકોચાતુ નથી.
૭. હસ્તમૈથુન નબળા મનવાળાઓને ભાંગી નાખે છે. હસ્તમૈથુન એક સામાન્ય શારિરીક પ્રવૃતિ છે. ઘણા વ્યક્તિઓ તેનુ આચરણ કરે છે અને કોઇ અસામાન્ય વર્તણુક નથી કરતુ અથવા નબળામનવાળાઓને ભાંગી નાખે છે.
૮. જો પુરૂષો હસ્તમૈથુન કરેશે તો તેમના વીર્યની સ્થિર માત્રા ખલાસ થઈ જશે. વીર્યની કોઇ સ્થિર માત્રા નથી. તરૂણવસ્થાથી મૃત્યુ સુધી વીર્ય બનતુ જ રહેશે જ્યા સુધી ફક્ત જો અંડકોષ નિરોગી હશે.
૯. એક ટીપુ વીર્યનુ ૪૦ ટીપા લોહીના જેટલા છે. આ વાત સાચી નથી. વીર્ય અંડાશય, પુરૂષબીજ, ઝીણી થેલી અને પુરસ્થગ્રંથીમાંથી બને છે નહી કે સીધા લોહીમાંથી.
૧૦. તમારૂ શિશ્ન મોટુ થશે જો તમે વિશિષ્ટ પ્રકારનો ખોરાક લેશો અને કસરત કરશો. જે તમારા શરીરના બીજા ભાગો માટે સારૂ છે તે તમારા લૈંગિક ઈન્દ્રિયો માટે પણ સારૂ છે.
૧૧. યુવાનોને લૈંગિક સબંધનુ શિક્ષણ અનિશ્ચિત સોબત તરફ દોરે છે. યુવાનોને લૈંગિક અને લૈંગિક વર્તણુક વિષે શિક્ષણ આપવાથી તેઓ નિરોગી રહે છે અને સકારાત્મક દૃષ્ટીકોણ લૈંગિક્તા તરફ વિકસિત કરે છે.
૧૨. જાતીય સંબંધથી ઉત્પન્ન થતા દર્દના રોગો જો તમે દુષ્કર્મ કરતા હો તો શરૂ થાય છે. ના. જાતીય સંબંધથી ઉત્પન્ન થતા દર્દના રોગો અથવા ચેપ, એક ચેપથી થતો રોગ છે. જે ચેપી પરાવલંબી ઈન્દ્રિયોવાળી સજીવ રચનામાંથી બને છે. આ લૈંગિક સંચારિત રોગનો ચેપ છે.
૧૩. જાતીય સંબંધથી થતો દર્દનો રોગ મટે છે જ્યારે માણસ એક અક્ષતા સ્ત્રી સાથે સંભોગ કરે. આ એકદમ ખોટુ છે. સાચુ કહીએ તો એક રોગી વ્યક્તિ અક્ષતા સ્ત્રીની સાથે સંભોગ કરે તો તેનો રોગ તેણીને લાગશે.
૧૪. ફક્ત સમલિંગો ગુદા દ્વારા સંભોગ કરે છે. ના. વિષમલિંગીકામી પણ ગુદા દ્વારા સંભોગ કરે છે.
૧૫. ફક્ત વિકૃત મોઢેથી સંભોગ કરે છે. મૌખિક સંભોગ એક સામાન્ય કામ છે, જે બંને સાથીદારો જ્યાં સુધી તેમને કરવામાં રસ હશે ત્યા સુધી કરશે અને તેઓ ચેપથી મુક્ત હોય તો.
૧૬. જો સ્ત્રી ગર્ભ ન ધારણ કરી શકે તો તે સ્ત્રી નથી. ગર્ભ ધારણ કરવાની આવડત સ્ત્રીના સ્ત્રીત્વ હોવાનુ નિર્ણય નથી કરતુ.
૧૭. સ્ત્રીઓ સંભોગ દરમ્યાન તેના શરીરમાંથી પાણી બહાર કાઢે છે. સ્ત્રીઓ સંભોગ દરમ્યાન તેના શરીરમાંથી પાણી બહાર નથી કાઢતી.
૧૮. પુરૂષ નસબંધ કરવાથી તે નપુંસક બની જાય છે. વંધીકરણ (નસબંધી પુરૂષોમાં અને tubectomy સ્ત્રીમાં) તેમની કામવાસનાની ઇચ્છાને ઓછી નથી કરતુ. સાચી વાત એ છે કે તેને ગર્ભવતી થવાનો ડર દુર રહે છે જેને લીધે તેની કાસવાસનાની ઇચ્છા વધારશે.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us