આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Monday, May 17th

Last update:04:36:36 AM GMT

કોણ ભાગ લઈ શકે ?

Print PDF
એક નિરૂત્સાહી વ્યક્તિને ઉદાસિન આધાર સમુદાય આ પ્રશ્નનો સામનો કરવા માટે મદદ કરી શકે છે. તે ઘણીવાર ઉદાસીનતાને સભ્ય બનાવવા માટે એક માત્ર માપદંડ બનાવે છે. તે છતા એ વસ્તુ અહીયા બતાવવી યોગ્ય છે. એ ભાર દઈને સલાહ અપાય છે કે જેને સદસ્ય બનવુ હોય તો તેણે વૈદ્યકીય દેખભાળ આ સવાલ છોડવવા માટે લેવી જોઇએ અને ચિકિત્સકની સલાહ લઈને સહાયક સમુદાયનુ લક્ષ સારી જાણકારી જીવીત પરિસ્થિતીમાં રહીને ગહન સાજુ કરીને ફેલાવવાનુ છે.

પશ્ચિમમાં ઘણા વૈજ્ઞાનિકો શરૂઆતથી સહાયક સમુદાય માટે મુંજવણમાં હતા. હવે તેઓ માને છે કે સામાજીક આધાર માનસિક રીતે લાભદાયક છે, જે કોઇપણની ઉદાસીનતાને દુર કરે છે. સાચુ કહીએ તો છેલ્લા ૨૫ વર્ષોથી કેટલાક અભ્યાસોએ સ્પષ્ટ રીતે બતાવ્યુ છે કે સામાજીક એકલાપણુ ઘણા બધા તણાવવાળા hormones છોડે છે, જે માનસિક અને શારિરીક પરિવર્તન લાવે છે, ઉદાસીનતા અને ચિંતાને મળીને, વધારે પડતા હૃદયના ધબકારા, ઉંચુ લોહીનુ દબાણ અને અસામાન્ય રોગનો ચેપ લાવે છે.

બીજી બાજુ, એક સારી રીતે બનાવેલુ સામાજીક નેટવર્ક ઉદાસીનતાના તણાવના hormonesના જુવાળના ડેમનુ કામ કરે છે અને તેને લીધે લોહીનો પ્રવાહ ઓછો કરે છે અને શરીરને વધુ કુશળતાથી સાજુ કરે છે અને તણાવને અસરકારક રીતે વધારે અંકુશમાં લાવે છે.

ભાગિદારી સિવાય સહાયતા સંઘટનો ઉદાસીનતા વિષે મહત્વની જાણકારી આપે છે. સારા માનસિક રોગ ચિકિત્સકો અને માનસોપચાર કરનારાના નામ અને આડ અસરને સંબધિત પહેલા હાથના હિસાબો અને શામક દવા વિરોધી અને પોતાની સંભાળ લેવાની સુચનાઓ ઉદાસીનતામાંથી બચવા માટે આપે છે.

ભાઈબંધી, હાસ્ય અને સૌબત સહાયક સંઘટનો એક્લતાની ભાવનાઓને દુર કરવા મદદ કરે છે. કારણકે મદદગાર અને લાભાર્થી સાથીઓ છે, તે બંને એક હોઇ શકે છે. આધારની અદલબદલનો ખાસ અર્થ છે અને કેટલાક એમ માને છે કે પોતાનામાં જ ઉપચારક છે, કારણકે બીજાને મદદ કરવી તે આત્મસન્માન વધારે છે. સહાયક સમુદાયો એક્લતા અને આરામ ઓછો કરે છે અને સમર્થ બનાવે છે. તે વ્યવહારિક આવડત શીખવે છે. કોઇક વાર તે સાર્વજનિક ગ્રહણશક્તિ બદલાવે છે અને સામાન્ય રીતે સ્વતંત્ર હોય છે.

વધારે જાણવા માટે અથવા જોડાવવા માટે અમને ઇ-મેલ કરો info[at]aarogya[dot]com.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us