આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Monday, May 17th

Last update:04:36:36 AM GMT

મસાજ

Massage
Massage
મસાજ એટલે શરિરમાં જકડાય (કડક) ગયેલા માંસપેશીને શાસ્ત્રીય કૌશલ્ય વડે પુર્વવત કરવો. આમાં માનવીનું કૌશલ્ય હોય છે જે તેઓના હાથ વડે ઈકસ પ્રેશ અથવા ફરતા પ્રેશના સહાયથી અથવા હાથ, પગની ઘૂંટણ, પગનું તળીયું, કોણીના હલનચલનના સહાયથી મસાજ કરવામાં આવે છે.

આ તંત્ર શરીરના musculoskeletal, circulatory-lymphatetic, nervous વગેરે પ્રક્રિયા પર અસર કરે છે. મસાજમાં પ્રેશ આપવા માટે સ્પર્શ તત્ત્વનો ઉપયોગ થતો હોવાથી તેમાં નિશ્ચિત કેલ ડીગ્રીમાં પ્રેશ આપવામાં આવે છે. તે પ્રત્યેક વ્યક્તિના ગુણધર્મ પર અવલંબિત હોય છે.

મસાજનો ઉપયોગ શરીરના વિશિષ્ટ ભાગમાં આવેલા સ્નાયુઓના તાણને ( ટેન્શન) દુર કરવા (પુર્વવત) માટે થાય છે. તેમજ નાજુક પેશીઓના પ્રોબ્લેમ માટે પણ મસાજનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us