આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Thursday, Jun 24th

Last update:04:36:36 AM GMT

સંકલ્પના

Print PDF
મનની ધારણા અને "માનસિકતા" પર આધારિત બઁક ફ્લાવર ઔષધોપચાર પદ્ધતીની નિમણુંક થઈ છે. પ્રત્યેક પદ્ધતી "માનસિક રીતે" ઝડપથી લેના ફોટો અને સિદ્ધાંત પર આધારિત ઔષધોપચાર પદ્ધતી પસંદ કરવાની વ્યવસ્થા કરી છે. રોગીની શારિરીક પ્રક્ટીકરણ એટલે દર્દીનું સાજા જવું અથવા નકારાત્મક વર્તણુકનું કોઈ સંબંધ હોતો નથી. ક્યાંક એક કરતાં વધારે ઔષધોનો ઉપયોગ કરવાનું કહેવાય છે અને હકીકતમાં ત્રણથી વધારે ઔષધો એક બાટ્લીમાં ભેગું કરવામાં આવે છે.

જે રોગ ગૈરસમજ/મુંઝવાણને કારણે થતાં હોય અથવા સ્પષ્ટ દેખાતાં ના હોય, અથવા શરીરના કોઇ એક અવયવના હસનચલન થોંભી જાય આવા રોગ તરફ ધ્યાન આપવું પડે છે. તેમજ શારિરીક રોગની સાથે- સાથે સ્વભાવમાં બદલાવ, જેનો અનુભવ અથવા પુરાવો કોઇએ લીધો ના હોય એવી બાબતો વિશેષ ભય અને સંશય, ચિંતા અને નિરાશ થવું, ચિડચિડીયો સ્વભાવ અથવા ગુસ્સા શું બિમારીથી આવી શકે. આપાણ મનના અને શરીરના પરસ્પર સંબંધ વડે બીજા માનસિક દૃષ્ટિકોણ દ્વારા આપણે શરીર પર તેનો અનુભવ કરીએ છીએ આપાણે જાણીએ છીએ શરીર "સંઘર્ષથી (રોગથી ઝઝૂમવું) અથવા તેને ભુસી જવું" પ્રતિલાભ દાખવે છે જેમકે ભય લાગવો તેના મનમાં હેલા ડરનો આભાસ શરીર પર દેખાય આવે છે જેવા કે, વઘેલો રક્ત્તદબાણ, ગુસ્સો આવે ત્યો ચહેરો લાલાશ પડતો થવો, શરીરના તાપમાનમાં વધારો થવો, હૃદયના ઘબકારા વધારો, કોઇ ખરાબ સ્વપ્નથી મોંઢુ સુકાઇ જવું વગૈરે

ઔષધોનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો: આહાર પર કોઇ પ્રકારનો બંધંન હોતું નથી. (અહીં બાકી)

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us