આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Sunday, May 09th

Last update:04:36:36 AM GMT

વાનગીઓ - Potato & Mustard Salad

Print PDF
Article Index
વાનગીઓ
Kokum Saar
Malabar Fish
Potato & Mustard Salad
Roasted Onion Rice
All Pages

બટેટા અને રાઈનુ સલાડ
સામગ્રી
 • ૨ કપ ઉકાળેલા અને ૧"ના ટુકડા કરીને બટેટા.
 • ૧/૨ કપ દહી જેરીને જ્યા સુધી પાતળુ ન થાય.
 • ૧/૨ કપ દહી.
 • ૧ ચમચી આદુ, સરસ રીતે કાપેલો અને ભીંજવેલો ૧/૨ ચમચી લીંબુનો રસ.
 • ૨ ચમચી તાજી સરસ રીતે કાપેલ કોથમીર.
 • ૧ ચમચી મીઠુ.
થોડા પાણીની સાથે બરોબર ચોટાડવા માટે નિમ્નલિખિત મિશ્રણ:
 • ૧ ચમચી આખા અનાજના દાણાની રાઈ.
 • ૨ સુકા લાલ મરચા.
 • ૧/૨ ચમચી જીરૂ.
 • ૨ ચમચી તાજા નારીયેળ.
પદ્ધતી
બટેટા ગરમ હોય ત્યારે તેના ટુક્ડા કરો. તીખા pasteનુ અને મીઠાનુ મિશ્રણ કરો. સારી રીતે હલાવો અને ઓછામાં ઓછુ ૧/૨ કલાક સુધી marinate કરો. દહીને ફેણો અને જ્યા સુધી કુણુ ન થાય ત્યા સુધી ટીંગાડી રાખો. આદુ અને કોથમીર સાથે બટેટા ઉમેરો. ઓરડાના તાપમાનમાં પીરસો.

N.B.: જો દહી અથવા ઉપર રાખેલુ દહી જો થોડુ ખાટુ હોય તો તેમાં એક ચમચી મધ મેળવો, જ્યારે તે ફીણવેલ હોય.

રસમ (સુપ)
સામગ્રી
 • કાપીને અને છીલવીને ૧/૨ કીલો પાકી ગયેલા ટમેટા.
 • ૧ ચમચી આંબલીનો ગર.
 • ૧/૪ કપ પીળી છુટેલી દાળ.
 • ટુકડા કરીને ૧ મોટી ડુંગળી.
 • ૩ લસણની છુંદેલી કળીઓ.
 • ૮ કોથમીરના છોડની દાંડી.
 • ૩ ચમચી સાંભાર મસાલો.
 • ૭.૧/૨ કપ પાણી.
 • ૧/૪ કપ કોથમીરના પત્તા (કાપીને નહી).
 • ૧૦ કઢીના પત્તા.
 • ૧/૪ ચમચી શેકેલા કાળા રાઈના બી.
 • ૧/૪ ચમચી શેકેલી મેથીના બી.
 • ૨-૩ ચમચી રાંધેલા ચોખા (ઐચ્છીક).
પદ્ધતી
દાળ સિવાય બધા ઘટકો કોથમીરના પત્તા, શેકેલી રાઈની કઢી અને મેથી એક મોટા તવામાં મુકવા. ઉકળ્યા પછી તેને શીજવવા માટે ૨૦ થી ૧/૨ કલાક રાખવા અને એક સારી ચાયણીમાં ગાળવા. દાળ જ્યા સુધી બહુ નરમ ન થાય ત્યા સુધી તેને ૧ કપ પાણીની સાથે ઊકાળવા. દાળમાં રસમનુ પાણી ઉમેરો અને ૫ મિનિટ વધારે સિજવો. જરૂર પડે તો મીઠાની સાથે પાકુ કરો. કોથમીરના પત્તા, કઢીના પત્તા અને શેકેલી રાઈ અને મેથી સાથે ગરમાગરમ પીરસો.

વધારે પર્યાપ્ત સુપ માટે જે એક પિરસણ હોઈ શકે, જલ્દી બપોરનુ ભોજન, ૧/૨ કપ પીળી ભાંગેલી દાળ અને થોડા રસમનુ પાણીનો ઉમેરો કરીને ઉપર જણાવેલ પ્રમાણે પીરસો. આ કિસ્સામાં તમારે બધા મસાલા ચાળવાની જરૂર પડતી નથી. થોડી ચમચી રાંધેલા ચોખા તમારા સુપમાં ઉમેરો.


Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us