શિયાળામાં જરૂરી છે ત્વચા સંભાળ

Print
બ્યૂટી - રશ્મિ

શિયાળામાં જરૂરી છે ત્વચા સંભાળ
ત્વચા આપણા શરીરનું બાહ્ય આવરણ છે. એક એવું અવરોધક છે કે જે નુકસાનકર્તા તત્ત્વો અને સૂક્ષ્મ કીટાણુંઓથી આપણો બચાવ કરે છે. ત્વચાના જીવનરક્ષક તરલ પદાર્થો જેવાં કે જળ અને રક્તને થતાં નુકસાનથી બચાવે છે. પસીના દ્વારા શરીરના તાપમાનને નિયંત્રણમાં રાખે છે. ત્વચામાં રહેલું મલાનિન તત્ત્વ આપણને સૂર્યની ખતરનાક પારજાંબલી કિરણોથી બચાવે છે.

ત્વચાની નિયમિત દેખભાળ માટે કેટલાક ઉપાયો પર ધ્યાન આપવું જરૂરી છે. ત્વચાની બાહ્ય સપાટીને એપિડરમિસ કહે છે. જે વખતોવખત ઉતરતી રહે છે. અને પછી નવી બનતી રહે છે. વાતાવરણની સૌથી વધુ અસર એનેજ થાય છે. ત્વચાની કોમળતાને જાળવી રાખવા અને ઠંડીને કારણે પેદા થતી સમસ્યાઓથી બચવા માટે કેટલાક ઉપાયો દ્વારા ત્વચાને બચાવવી જોઈએ.
Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.

Source:sandesh.com