ધ્યાન રાખજો, ક્યાંક એન્ટીબાયોટિક દવા તમારા માટે ઝેર ન બની જાય

Print
ધ્યાન રાખજો, ક્યાંક એન્ટીબાયોટિક દવા તમારા માટે ઝેર ન બની જાય
નિષ્ણાતોનું માનીએ તો વગર તપાસે કે વગર સમજે એન્ટીબાયોટિક દવાઓનું સેવન સ્વાસ્થ્ય માટે મુશ્કેલી સર્જી શકે છે. રિપોર્ટ પ્રમાણે ચીનમાં દસ લાખથી પણ વધુ લોકો સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિન એન્ટીબાયોટિક દવાનું અનુચિત સેવન કરવાને કારણે બહેરા થયાં છે. ચાઇના ડેલીના હવાલેથી મળેલા સમાચાર પ્રમાણે ચાઇનીઝ મેડિકલ એસોસિએશનના યાંગ ઝૂઇને જણાવ્યું કે ચીનમાં લગભગ 18 લાખ બાળકો બહેરાશનો શિકાર થયાં છે જેમાંથી અંદાજે 60 ટકા બાળકો મોટા ભાગે સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિન દવાનો અયોગ્ય પ્રયોગ કરવાને લીધે બહેરા થયાં હતાં.

યાંગના જણાવ્યા પ્રમાણે માત્ર ચીનમાં જ દર વર્ષે લગભગ બે લાખ લોકો અનુચિત દવાઓના પ્રયોગને કારણે મોતને ભેટે છે. જેમાંથી 40 ટકાના મોતની પાછળનું કારણ એન્ટીબાયોટિક દવાનું સેવન હોય છે.

યાંગે આ વિશે વધુ વાત કરતા કહ્યું કે મોટાભાગના લોકોના ઘરોમાં તમામ પ્રકારની એન્ટીબાયોટિક દવાઓનો ભંડાર હોય છે અને આવા લોકો ડોક્ટરની સલાહ લીધા વગર જ દવાનું સેવન કરે છે. યાંગના કહેવા મુજબ દર વર્ષે એક ચીની નાગરિક 138 ગ્રામ એન્ટીબાયોટિક દવા લે છે, જે એક અમેરિકનની સરખામણીએ 10 ગણું વધુ છે.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.

Source:sandesh.com