આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Wednesday, Sep 30th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ અધ્યતન સમાચાર વર્ષ ૨૦૧૦ પ્લાસ્ટિકમાં રહેલાં રસાયણોથી પ્રોસ્ટેટ કેન્સરનું જોખમ

પ્લાસ્ટિકમાં રહેલાં રસાયણોથી પ્રોસ્ટેટ કેન્સરનું જોખમ

Print PDF
લંડન - બાળકો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી પ્લાસ્ટિકની બોટલોમાં મળી આવેલું રસાયણ આગળ જતાં બાળકોમાં પ્રોસ્ટેટ કેન્સર નોતરી શકતું હોવાનો ચોંકાવનારો ખુલાસો તાજેતરમાં જ હાથ ધરાયેલા અભ્યાસમાં થયો છે. જોખમી રસાયણ સીડીના કવર, સનગ્લાસ, પ્લાસ્ટિકની છરીઓ અને કાંડા ઉપરાંત મોબાઈલ ફોન્સ સહિત અનેક રોજીંદા વપરાશની વસ્તુઓમાં પણ જોવા મળ્યું છે.

યુનિવર્સિટી ઓફ ઈલિનોઇસના સંશોધકોએ જણાવ્યું હતું કે તાજેતરમાં જ કેટલાક તાજા જન્મેલા ઉંદર 'બાયસ્ફેનોસ એ' આપવામાં આવ્યું હતું. આ રસાયણ સામાન્ય વપરાશના પ્લાસ્ટિકની બનાવટમાં ઘણું વપરાય છે અને આ રસાયણના કારણે બાળકની ઉંમર વધવાની સાથે તેમને કેન્સરનું જોખમ પણ વધતું જાય છે. સંશોધનકારોએ જણાવ્યું હતું કે આ રસાયણનું સ્તર બાળકના સ્વાસ્થ્ય સાથે સીધું જોડાયેલું છે.

આ અગાઉ એક સપ્તાહ પહેલાં યુરોપીયન સંસ્થાએ જણાવ્યું હતું કે માણસ રોજીંદા જીવનમાં જે રસાયણો સંપર્કમાં આવે છે તેનું પ્રમાણ ઘણું ઓછું હોય છે જેના કારણે તેનાથી નુકસાન થતું નથી. આ ઉપરાંત 'બાય સ્ફેનોલ એ' જોખમી ન હોવાનું પણ આ સંસ્થાએ સ્પષ્ટ કર્યું હતું. જો કે તાજેતરમાં અમેરિકી વૈજ્ઞાાનિકોએ કરેલા અભ્યાસના તારણોમાં આ રસાયણ જોખમી હોવાનું બહાર આવ્યું છે. સંશોધકોના કહેવા પ્રમાણે આ રસાયણ સીડીના કવર, સનગ્લાસ, પ્લાસ્ટિકના છરી-કાંટા, મોબાઈલ ફોન અને વિવિધ વસ્તુઓને 'એરટાઈટ' રીતે બંધ કરવામાં વપરાતા પ્લાસ્ટિકમાં પણ જોવા મળ્યું છે.

વૈજ્ઞાાનિકોના કહેવા પ્રમાણે આ રસાયણનો ઉંદરમાં ટીપા કે ઇન્જેક્શન મારફતે પ્રવેશ કરાવવાથી સરખું જ જોખમ ઉભું થયું હતું. આ તારણો માણસમાં પ્રોસ્ટેટ કેન્સરના જોખમ સાથે પણ જોડાયેલા છે. આ અગાઉ 'બાયસ્ફેનોસ એ'થી બ્રેસ્ટ કેન્સર, વ્યંધ્વની મુશ્કેલી અને હાર્ટ એટેકનું જોખમ રહેલું હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. આ રસાયણના જોખમને જોતાં 'બાયસ્ફેનોલ-એ' વગરના પ્લાસ્ટિકથી બનેલી બોટલનો ઉપયોગ અને અન્ય ચીજવસ્તુઓમાં પણ આવા પ્લાસ્ટિકનો વપરાશ વધારવા અંગે પણ એક ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે પ્રોસ્ટેટ કેન્સર પુરુષોમાં જોવા મળતા કેન્સરોમાં ઘણું જાણીતું છે અને ફેફસાના કેન્સર બાદ પ્રોસ્ટેટ કેન્સર સૌથી વધુ જોખમી છે.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.

Source:Gujaratsamachar.com

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us