આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Thursday, Jun 24th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ અધ્યતન સમાચાર વર્ષ ૨૦૧૦ ગુજરાતી ડોક્ટરનું ન્યૂયોર્ક ખાતે સન્માન

ગુજરાતી ડોક્ટરનું ન્યૂયોર્ક ખાતે સન્માન

Print PDF
Dr. Jatin Shah
ડોક્ટર શાહે વડોદરાની એમએસ યુનિ.ની મેડિકલ કોલેજમાંથી સ્નાતકની પદવી મેળવી છે

વિદેશની ધરતી પર રહીને વધુ એક ગુજરાતીએ દેશને ગૌરવ વધાર્યું છે. ન્યૂયોર્ક ખાતે મોમોરિયલ સ્લોન કેટરિંગ કેન્સર સેન્ટરમાં નેક અને હેડ ડિપાર્ટમેન્ટના વડા એવા ડોક્ટર જતિન શાહનું વિદેશમાં ભારતીય ડાયસ્પોરાની સેવા તેમજ સમાજ પ્રત્યે અસાધારણ યોગદાન બદલ તેનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. ગ્લોબલ આર્ગેનાઈઝેશન ઓફ પીપલ ઓફ ઈન્ડિયન ઓરિજીન(જીઓપીઆઈઓ) દ્વારા આયોજીત હેલ્થ સમિટમાં તેનું એવોર્ડ આપી સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું.

ડોક્ટર શાહ વડોદરાની એમએસ યુનિવર્સિટીની મેડિકલ કોલેજમાંથી સ્નાતક થયા છે. શાહનું ઉત્તમ સર્જીકલ જ્ઞાન અને સંશોધન તેમજ દર્દીઓની સારસંભાળ માટે પોતાના સમર્પણ બદલ સન્માન કરવામાં આવ્યું છે.

ડોક્ટર શાહ અમેરિકામાં રહેતા દેશના લોકોને સીધી કે મુલાકાતી સર્જીકલ સેવા પુરી પાડી રહ્યા છે. ડોક્ટર શાહ અનેક અભ્યાસક્રમોનું સંચાલન કરી રહ્યા છે તેમજ ભારતમાં અનેક કોન્ફરન્સ પણ કરી ચુક્યા છે. આ ઉપરાંત ભારતમાંથી પેઈડ ફેલોશિપ માટે આવતા ભારતીયોને પણ તાલિમ આપે છે.

ન્યૂયોર્ક ખાતે ત્રણ દિવસની સમિટ 12 નવેમ્બરના રોજ શરૂ થઈ હતી. પ્રોગ્રામ કમિટિના ચેરમેન ડોક્ટર થોમસ અબ્રાહમે જણાવ્યું હતું કે હેલ્સ સમિટએ આતંરરાષ્ટ્રીય જીઓપીઆઈઓ દ્વારા કરવામાં આવેલી નવી પહેલ છે. આ પ્રોગ્રામને કંઈક એવી રીતે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે જેના દ્વારા સામાન્ય લોકો જુદા જુદા નિષ્ણાંત ડોક્ટરો સાથે સીધી વાતચીત કરી શકે છે, તેમજ આવું કરવા પાછળનો ઈરાદો ઈન્ડિયન ડાયસ્પોરાની હેલ્થ અને વેલ્થનેસમાં સુધારો કરવાનો છે.

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.

Source:Divyabhaskar

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us