આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Thursday, Jun 24th

Last update:04:36:36 AM GMT

મુખ્ય પાનુ અધ્યતન સમાચાર વર્ષ ૨૦૧૦ આઈવીએફ પદ્ધતિના જનક રોબર્ટ એડવર્ડસ

આઈવીએફ પદ્ધતિના જનક રોબર્ટ એડવર્ડસ

Print PDF
આઈવીએફ પદ્ધતિના જનક રોબર્ટ એડવર્ડસ
સ્ટોકહોમ: દુનિયાભરનાં લાખો અન્યથા સંતાનહીન દંપતીને મા-બાપ બનવાનું અદભુત સુખ મેળવી આપનારી અનોખી ઇન-વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન (આઇવીએફ) પદ્ધતિ વિકસાવનારા બ્રિટનના રોબર્ટ એડવર્ડસને ૨૦૧૦નું તબીબી ક્ષેત્રનું નોબેલ પારિતોષિક મળતું હોવાનું જાહેર થયું છે.

કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર એમેરીટસ ૮૫ વર્ષના એડવર્ડસ છેક ૧૯૫૦ ના દાયકાથી આઈવીએફ પર કામ શરૂ કર્યું હતું. આ ટેક્નિકમાં સ્ત્રી અંડને શરીરની બહાર પલવવામાં આવે છે અને પછી એને સ્ત્રીના ગર્ભમાં રોપી દેવામાં આવે છે. ૧૯૮૮માં અવસાન પામેલા સ્ત્રીરોગ નિષ્ણાત - સર્જ્યન પેટ્રિક સ્ટેપટોના સંગાથમાં એમણે આ પદ્ધતિ વિકસાવી હતી.

સ્ત્રીની ગર્ભધારણ ક્ષમતામાં ક્રાંતિ લાવનારી આ નવીન પદ્ધતિથી સર્વ પ્રથમ ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી બ્રાઉનનો જન્મ બ્રિટનમાં ૧૯૭૮ ની પચીસમી જુલાબએ થયો હતો. આજે રોબર્ટ એડવર્ડસનું દર્શન વાસ્તવિક બન્યું છે અને આખી દુનિયામાં લાખો સ્ત્રી-પુરૂષ માટે આ પદ્ધતિ મોટા સંતોષનું કારણ બની છે. આઈવીએફ પદ્ધતિ થકી દુનિયામાં આ સુધીમાં ૪૦ લાખ જેટલા મનુષ્ય જન્મી ચુક્યા છે, તેમ તબીબી નોબેલ પારિતોષિક સમિતિએ સ્ટોકહોમમાં જણાવ્યું હતું.

એડવર્ડસ માંદા હોવાથી પ્રચાર માધ્યમો સાથે વાત ન હોતા કરી શક્યા. આધુનિક તબીબી વિજ્ઞાનમાં એડવર્ડસના પ્રયાસોને સીમાચિહન રૂપ ગણાવતા નોબેલ સંસ્થાએ જણાવ્યું હતું કે આ એક યોગ્ય જ સન્માન છે. (એજન્સી)

Disclaimer: The news story on this page is the copyright of the cited publication. This has been reproduced here for visitors to review, comment on and discuss. This is in keeping with the principle of ‘Fair dealing’ or ‘Fair use’. Visitors may click on the publication name, in the news story, to visit the original article as it appears on the publication’s website.

Source:Bombaysamachar

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us