આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Friday, Sep 18th

Last update:04:36:36 AM GMT

વિષયનો અભ્યાસ. - page2

Print PDF
Article Index
વિષયનો અભ્યાસ.
page2
All Pages
મેં શરૂઆતમાં થોડી મદદ કરી. તે છતા તે સમસ્યા ફરીથી પાછી આવી. જ્યારે મહાવિદ્યાલયમાં પદવીની નજીક આવી, ત્યારે તેણી કમ્પ્યુટરની સંસ્થામાં જોડાઈ. તેણી એક નોકરીમાં પણ જોડાણી અને કામ અને અભ્યાસ બંનેનુ એક સાથે સંચાલન કરી રહી છે. થોડા સમય માટે બધુ બરોબર ચાલ્યુ. છેવટે તેની જ્યારે પરિક્ષા શરૂ થઈ ત્યારે તેને ફરીથી ઉદાસીનતાનો હુમલો આવ્યો. અમે ઘણી જુદીજુદી જાતની સારવાર કરી પણ કોઈ ઉપયોગ નહી થયો. અમે ડોકટરને ECT ની કસોટી કરવાની અનુમતિ આપી અને ઇસ્પિતાલમાં દાખલ કરી. ડોક્ટરોએ અમને સ્પષ્ટ રીતે કહ્યુ કે તેઓ અસહાય છે. ત્યાં એવો ટપ્પો આવ્યો કે અમારે તેણીને જમાડી અને બાથરૂમમાં લઈ જવી પડતી હતી.

અમે તેને ઘરે લઈ આવ્યા અને જુદીજુદી જાતના વૈકલ્પિક ઔષધોની કોશિશ કરી પણ કાઈ ફાયદો નહી થયો. પરિસ્થિતી વધારે બગાડવા લાગી. તેનુ વજન બહુ વધી ગયુ અને કોઇક વાર તેના પગ ઉપર સોજા આવવા લાગ્યા. વધારામાં, તેણીને માસિક્સ્ત્રાવ પણ અનિયમિત આવવા લાગ્યો. હું બહુ હતાશ થઈ ગયો.

હું તેને એક વ્યક્તિ પાસે લઈ ગયો જે એક જાપાની ઉપચાર પદ્ધતિ જેને "Mahikari" કહેવાય છે, તેનો અભ્યાસ કરે છે. તેણીનો માસિકસ્ત્રાવ સામાન્ય રીતે આવવા લાગ્યો અને તે ખુશ મિજાજી થઈ ગઈ. પાછુ ફરીને જોઇએ તો માતાપિતા તરીકે અમે ક્યાક અયોગ્ય રસ્તા ઉપર ચાલ્યા ગયા હતા. અમે ઘણીવાર સુજાતાને તેની મોટી બેન સાથે હાનિકારક રીતે સરખાવતા હતા. તે બહુ અનુચિત હતુ. વધારામાં, લાંબા સમયે અમારા કુંટુંબનુ વાતવરણ પણ તેની સમસ્યાઓ માટે જવાબદાર હતુ.

ત્યા ઘણા બધા લોકો છે જેઓ જાતજાતની સમસ્યાઓથી પીડિત છે. તેઓ ઉદાસીન થઈ જાય છે. તેમને લાગે છે કે તેમનુ જીવન નિરાશજનક છે. આનુ પરિણામ દુખદ ઘટના છે. અમે અમારી દીકરીની સમસ્યાઓ કોઇવાર છુપાવવા કોશિશ નથી કરી. જો અમે અમારી શિકાયતો અને વ્યથા વહેચી હોય જે સૌથી ઓછી છે અને તેનો અમે અનુભવ કર્યો. આના સિવાય પ્રાર્થનામાં વિશ્વાસ કરૂ છુ. મારા મગજમાં નકારાત્મક વિચારો આવતા નથી. બધાયને જીંદગીમાં સમસ્યાઓ હોય છે, પણ એ વસ્તુઓ જેવી છે તેવી જ જોવા માટે તૈયાર હોય તો તેના વિચારો અને મન બદલાવી શકે છે. મને ખુશી છે કે મારી દીકરીની આ વાર્તા કોઇકને આ ઉદાસીનતામાંથી બહાર આવવા મદદ કરશે.

પતો :
Mrs. Prabhavati Dattaray Nimbalkar
Survey No. 43, Bibvewadi, Patil Chaul,
Off. Datta Mandir, Pune 411 037, Maharashtra, India.
Telephone: +91 20 24214850

અને તેથી અમારી સાથે જોડાવ અને જીવનનો નવો અધ્યાય શરૂ કરો @ aarogya Depression Support Group : “Nirdhar”.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us