આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Thursday, Jun 24th

Last update:04:36:36 AM GMT

મસાજ

Print PDF
Geranium
Geranium
તેલનો ઉપયોગ કરીને મસાજ કરવાથી અસરકારક પરિણામ મળે છે. મસાજ કરવા માટે દ્રાક્ષના બી, બદામ અથવા પીચના છાલના તેલમાં સુવાસ રહીત તેલનું મિશ્રણ કરીને ઉપયોગ કરવો.

શરૂઆતમાં મિશ્રણમાં તેલનું પ્રમાણ ત્રણ ગણું રાખવું (નાજુક ત્વચા પર વિશેષ કરીને ટીંપુ ૨ મિલીલીટર સાદા તેલમાં ભેળવો. ઓછો પ્રમાણ બઘા માટે સારૂં છે.

એવું કોઈ શાસ્ત્રીય નિષ્કર્ષ નથી કે તેલ ત્વચાથી શોષાય અને પછી તે રકત્તમાં ભળે છે. ત્વચારોગ તજ્ઞોના પ્રયોગ પછી સિદ્ધ કર્યું છે કે મસાજ કરતી વખતે ત્વચા દ્રાવ તેલ શોષાતું નથી.

ત્વચા એ શરીરને મહત્ત્વનો ભાગ હોવાને લીધે શરીરમાં અસુરક્ષિત પદાર્થને પ્રવેશ કરવા દેતા નથી.

ગઁનિયમ
શરીર અને મનનું સંતુલન રાખના તેલ. આ તેલમાં તાજા, ફલોનો મીઠી સુવાસ હોય છે જેને લીધે લાગણીઓમાં સ્થિરતા રાખવામાં અને આરામદાયક હોય છે. સર્વ પ્રકારના કાર્યશક્તિ માટે ઉપયોગી અને કાર્યશક્તિની કાળજી લેવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતાં ઔષધોમાં તેમજ વિસ્તારને સ્વચ્છ રાખવા માટે આનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

મચ્છરોને દૂર ભગાવવામાં મદદ કરે છે. તેમજ cellulite અને eczema તથા psoriasis માં મસાજ કરવાથી ઉપયોગી નીવડે છે. બીજા કેટલાક ફલોના તેલમાં લવ્હેંડ અને બર્ગેમૉટના તેલને ભેળવવાથી ઉત્તમ પ્રકારનો રૂમ ફેશનર તૈયાર થાય છે.

ઉગમસ્થાન: ચીનમાં પાંદડા અને થડ મળે છે.
તૈયાર કરવાની પદ્ધતી: પ્રવાહીને વાસમાં રૂપાંતર કરી પછી તેને દ્રવ્યમાં રૂપાંતર કરવું
ગંધોપચાર પ્રકાર: ફલોથી તૈયાર કેસ
ત્વચાનો પ્રકાર: તૈલી અને શુષ્ક ત્વચા માટે
ઉપયોગિતા: ત્વચાને તાજગી આપવા માટે, મસાજ માટે

ક્યાં પ્રકારના તેલમાં વ્યવસ્થિત મિશ્રણ થાય છે: ગંધતરૂ વૃક્ષના તેલમાં, સિટ્રોનેસા, કલી સેગ, દ્રાક્ષનું તેલ, જૂઇ, લઁવ્હેંડ, લિંબુ, નેરોલી, નાંગી, પેટીટંગ્રેન, ગુલાબ, રોઝમી અને ચંદન.

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us