આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Tuesday, Jul 14th

Last update:04:36:36 AM GMT

ઇર્સ્ત આઇદ.

Title Filter 
Display # 
# Article Title Hits
1 ગુંગળામણ અને ગળુ દબાવવા ઉપર પ્રાથમિક ઉપચાર 3907
2 કિરણોત્સર્ગની સામે ખુલ્લુ મુકવા માટે પહેલા ઉપચારની ચિકિત્સા 3113
3 પરિવર્તન કરતુ નિદાન 3512
4 રોકથામ અને નિયંત્રણ 1819
5 ખોરાકમાં ઝેર વિષે તપાસ 3730
6 ખોરાકમાં ઝેરના પ્રકારો 4608
7 ખોરાકમાં ઝેર 3434
8 ઝેર માટે પ્રાથમિક ઉપચાર 4630
9 ચામડીના ફાટવા, છોલાવા અને જખમ ઉપર પ્રાથમિક ઉપચાર 3986
10 ગરમીનો મારો લાગવો અને ગરમીથી થકાવા ઉપર પ્રાથમિક ઉપચારની ચિકિત્સા 3269
11 લોહી પડતુ રોકવા માટે પ્રાથમિક ઉપચાર 4366
12 અસ્થિભંગ, સાંધામાંથી ઉતરવુ અને મચકોડાઈ જવા ઉપર પહેલો ઉપચાર 3323
13 વિદેશી અવયવો માટે પહેલો ઉપચાર 3138
14 વીજળીના ઝટકા ઉપર પ્રાથમિક ઉપચાર 3883
15 ડુબી જવા ઉપર પહેલા ઉપચારની ચિકિત્સા 3165
16 આકડી અથવા વાઈ ઉપર પહેલો ઉપચાર 4103
17 શ્વાસ રૂંધાવા માટે પહેલા ઉપચારની ચિકિત્સા 4768
18 દાજવા ઉપર પહેલા ઉપચારની ચિકિત્સા 4380
19 કરડવા 5444

Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us