આરોગ્ય.કૉમ - ગુજરાતી

Saturday, Jul 04th

Last update:04:36:36 AM GMT

વિટામિન્સ - Feeling healthy

Print PDF
Article Index
વિટામિન્સ
Fat Soluble Vitamins
Feeling healthy
All Pages

નિરોગી લાગી રહ્યુ છે
સિફારીસ કરેલ ખોરાકનુ ભત્તુ (RDA's) દુનિયાભરના સંઘોએ કરેલા ખોરાક અને પૌષ્ટીક માટેના માપદંડ છે. જે આપણને દરરોજ ઓછપથી બચવા દરેક વિટામિન્સ લેવાની કેટલી જરૂર છે તેના માટે દિશાનિર્દેશ આપે છે. દરેક દેશથી દેશ સિફારીશના સ્તરો જુદા હોય છે, તે છતા RDAની ગણતરી સ્વાસ્થ લોકોની જરૂરીયાત પુરી કરવા માટે છે, તેની સરખામણીમાં બીમાર લોકોની જરૂરીયાત પુરી કરવા, દબાયેલ, દવા ઉપર અથવા વાતાવરણમાં રહેવા જેમાં પૌષ્ટિક તત્વોની જરૂરીયાત વધતી જાય.

તે એવા લોકો માટે છે જે વિશેષ રૂપમાં સક્રિય નથી. આના સિવાય જે વધારે વ્યાયામ કરે છે તેમની જરૂરીયાત વધારે હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે US RDAએ વિટામિન સી ૬૦ મિલીલિટરની માત્રા રોજ લેવાની સલાહ આપી છે, જે ઓછી બિમારી જેવી કે આગરૂ નામના રોગથી બચવા પુરતી છે. તે છતા તમે જો ધ્રુમપાન કરતા હો તો દરેક સિગરેટ તમારા શરીરમાંથી ૧૫ ગ્રામ વિટામિન સી ને ઘટાડશે. તમે જો તણાવમાં હો તો તમારૂ શરીર વિટામીન સી વધારે માંગશે. તમે જો કોઇ ચેપથી પિડાતા હો વધારે સંગ્રહ કરેલા વિટામીન સી ની તમને જરૂર છે, જે તમારા રોગની સામે લડવાની શક્તિને આધાર આપશે. એટલે તમારૂ વિટામિન સી નુ સ્તર સંપૂર્ણપણે ખલાસ થશે અને તેની ઉણપ જણાશે. તેમ છતા આ રીતે લોકોને તેમના બધા ખોરાકમાં વિટામિન્સના RDA મળશે, એનો અર્થ એ નહી કે તેઓ પોષક આધારિત બિમારીઓના જોખમથી મુક્ત થઈ ગયા છે.

પોષણ એક વ્યક્તિગત વાત છે
જ્યારે એક વ્યક્તિ માટે વિશેષ પોષક તત્વ નિરોગી હોય તો તે કદાચ બીજા માટે અપૂરતુ હોય શકે છે. જ્યારે એક સંતુલિત આહાર સાધારણ રીતે વિટામિનની ખામીને લીધે થતી બિમારીઓને રોકે છે, તે કદાચ બધા માટે સૌથી વધારે સારી તંદુરસ્તી નિશ્ચિત નહી કરે. આનો અર્થ એ કે તેમ હોવા છતા વિટામિન્સની ગંભીર ખામી વિકસિત દેશોમાં જવલ્લે જ હોય છે, ત્યા ઘણા લોકો છે જેમને એમ લાગે છે કે તેઓ તંદુરસ્ત નથી અને તેમને સારૂ લાગતુ નથી અથવા તેઓ દેખાવમાં સારા નથી તેવા દેખાવા જોઇએ. જ્યારે વિટામિનની પુરવણી કદાચ મદદ કરશે.

તમારા શરીર માટે સ્વાસ્થય વિમા
એક ઉંચા ગુણવાળુ મલ્ટી વિટામિન અને મલ્ટી ખનીજનુ સુત્ર એક પૌષણ પુરવણીના કાર્યક્રમના પાયા તરીકે કામ કરે છે. તેમ છતા એનો અર્થ એમ નહી કે એક ખોટ આપોઆપ થશે જો તમે પુરવણી નહી લ્યો. સંશોધને સ્થાપિત કર્યુ છે કે સુરક્ષા અને આવડત વિટામિનની પુરવણી છે. એટલે કોઇ પણ જોખમ નહી લ્યો અને વિટામિનની પુરવણી વાપરો.
દરરોજ ખોરાક લેવા માટે નિમ્નલિખિત સુચના છે:
  • લગભગ ૫ - ૭ વાર carbohydrates પીરસીને (લગભગ ૨.૧/૨ કપ જેટલા તપખીરીયા ચોખા અથવા આખા અનાજના noodles અથવા ૫ - ૭ આખા લોટના પાઊંરોટીના ટુકડા (N.B: સફેદ ચોખા નહી અથવા સફેદ પાઊં રોટી જે પૌષ્ટિક નથી.)
  • લગભગ ૫ વાર શાકભાજી પીરસીને (૨.૧/૨ કપ રાંધેલ શાકભાજીના અથવા ૫ કપ સલાડ.)
  • લગભગ ૨ - ૩ ફળ પીરસીને (૨ - ૩ ફળના ટુકડા અથવા ૧ - ૨ કપ કાપેલા તાજા ફળ.)
  • લગભગ પ્રોટીનને ૩ વાર પીરસીને ( ફક્ત ૧૨૦ ગ્રામ માછલી અથવા ૧૦૫ ગ્રામ માંસ અથવા પોણો કપ ફળી અથવા ૩ ક્પ દુધ.)
  • લગભગ સારી ગુણવત્તાની માત્રાવાળી ચરબી (એક ચમચી વનસ્પતિ તેલ.)
  • લગભગ ૬ - ૮ પ્યાલા પાણી. (૧ - ૨ લીટર)


Link to Aaraogya

મંતવ્ય

આ આપની સાઈટ છે, માટે આપણે સાથે મળીને તેમાં સુધારણા કરીયે. આપણા તરફથી પ્રતિક્રિયા અથવા મંતવ્ય આવકાર્ય છે. આપણે મળીને ઉત્તમ રાખીયે.

મંતવ્ય આવકાર્ય

Follow us